تعداد ارجاعات اثرات پژوهشی آقای دکتر داود قنبری

جمعه / 06 تیر 1399

تعداد ارجاعات اثرات پژوهشی آقای دکتر داود قنبری

فرصت طلایی استفاده از گرنت فناوری

سه‌شنبه / 20 خرداد 1399

فرصت طلایی استفاده از گرنت فناوری

رایگان شدن مقالات

یکشنبه / 18 خرداد 1399

رایگان شدن مقالات پایگاه های اطلاعات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی

راه اندازی سامانه جدید پژوهش

جمعه / 16 خرداد 1399

راه اندازی سامانه جدید مدیریت امور پژوهشی (سامانه ژیرو)

راهنمای سامانه پژوهشی ژیرو

سه‌شنبه / 13 خرداد 1399

راهنمای سامانه پژوهشی ژیرو

بایگانی خبرها