گروه ساخت و تولید

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه ساخت و تولید

نام:  سيد حسين الهي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي مكانيك
گروه:  گروه ساخت و توليد
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~h.elahi/
نام:  حامد ديلمي عضدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي مكانيك
گروه:  گروه ساخت و توليد
نام:  مهدي صفري
علایق‌پژوهشی:  شكل دهي فلزات، طراحي، ساخت و تحليل به كمك كامپيوتر، فرآوري مواد به كمك ليزر
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشگاه صنعتي اراك
دانشکده:  دانشكده مهندسي مكانيك
گروه:  گروه ساخت و توليد
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~msafari/
نام:  وحيد طهماسبي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  اراك دانشگاه صنعتي اراك
دانشکده:  دانشكده مهندسي مكانيك
گروه:  گروه ساخت و توليد
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~vtahmasbi/
نام:  حميد قاسمي ميقاني
علایق‌پژوهشی:  مكانيك محاسباتي، بهينه سازي توپولوژيك، مواد مركب، مدل سازي چند فيزيكي، ميكرو / نانو سيستمهاي الكترومكانيكال
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  اراك، خيابان دانشگاه، دانشگاه صنعتي اراك، كدپستي 3818141167
دانشکده:  دانشكده مهندسي مكانيك
گروه:  گروه ساخت و توليد
نام:  نيما همتا
علایق‌پژوهشی:  لجستيك و مديريت زنجيره تأمين، مديريت و برنامه ريزي توليد، بهينه سازي و برنامه ريزي رياضي، برنامه ريزي تصادفي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  اراك، خيابان دانشگاه، دانشگاه صنعتي اراك، كدپستي 3818146763
دانشکده:  دانشكده مهندسي مكانيك
گروه:  گروه ساخت و توليد
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~nhamta/