بدنه خبر

خانه /فرصت طلایی استفاده از گرنت ...

فرصت طلایی استفاده از گرنت فناوری

سه‌شنبه / 20 خرداد 1399

همکاران عزیز به منظور بسط و توسعه توان ملی در نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانایی، زمینه‌سازی حرکت دانشگاه‌های کشور به سوی دانشگاه کارآفرین، ارتقا ظرفیت توسعه فنّاوری در مراکز پژوهشی و حمایت از صاحبان ایده‌های فنّاور در جهت تولید نمونه اولیه (MVP)، دفتر امور فنّاوری وزارت عتف از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دارای ایده‌های فنّاورانه و بازارگرا در قالب گرنت جوانه حمایت می‌کند. همکاران عزیر می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنند

https://techno.msrt.ir/fa/page/1428/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C

آرشیو اخبار