مشخصات پژوهش

خانه /بررسی رفتار جوشکاری مقاومتی ...
عنوان بررسی رفتار جوشکاری مقاومتی نقطه ای فولاد IF و فولاد زنگ نزن
نوع پژوهش پایان‌نامه
کلیدواژه‌ها فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای، کشش ، سختی ، جریان جوش، زمان جریان، نیروی الکترود، ویژگی های الکترود و خواص مکانیکی
چکیده فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای به فرآیندی اطلاق می شود که در طی آن اتصال دو سطح (فلز)توسط حرارت و فشار تواماً انجام می گیرد. فلزات به دلیل مقاومت الکتریکی در اثر عبور جریان الکتریکی گرم شده و حتی به حالت ذوب نیز می رسند. اعمال نیروی فشار در زمانهای قبل و حین عبور جریان ، وجود یک مدار الکتریکی پیوسته را تضمین نموده و در زمان گرم شدن قطعه باعث فورج شدن محل جوشکاری می شود.. در پایان نامه حاضر به بررسی تجربی فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای فولاد زنگ نزن با فولاد آی اف پرداختیم . در این پژوهش، به بررسی تاثیر پارامترهای ورودی شامل شدت جریان ، مدت زمان انجام فرایند ، فشار الکترود ها و پارامترهای خروجی شامل کشش ،سختی فلز و خواص مکانیکی فولادها پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از آزمایش های تجربی در این جوشکاری در فصل چهارم نشان داده شده است .
پژوهشگران امیربهزاد کی منش (دانشجو)، جلال جودکی (استاد راهنما)، مهدی صفری (استاد راهنما)، وحید طهماسبی (استاد مشاور)