مشخصات پژوهش

خانه /حل آنلاین مسئله انتقال حرارت ...
عنوان حل آنلاین مسئله انتقال حرارت معکوس در یک صفحه یک بعدی با بهره گیری از کنترل کننده Fuzzy-PID
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها شکل های مختلف شار حرارتی؛ روش آنلاین معکوس؛ نویز؛ فیلتر؛ کنترل کننده Fuzzy-PID
چکیده در این نوشتار به ارائه الگوریتمی جدید بر اساس ویژگی های کنترل کننده های Fuzzy-PID به منظور برآورد شار حرارتی در مسائل انتقال حرارت هدایتی معکوس پرداخته شده است. ساختار اصلی Fuzzy-PID، کنترل کننده PID بوده که در آن بهره های تناسبی، انتگرال گیر و مشتق گیر توسط سیستم فازی بصورت آنلاین بدست آورده می شوند. ورودی الگوریتم دماهای اندازه گیری شده در داخل مدل مورد مطالعه است که در هر لحظه کنترل کننده هوشمند، شار حرارتی مناسب به منظور تطبیق دمای اندازه گیری شده با دمای ورودی مطلوب را محاسبه می کند. یکی از مزیتهای الگوریتم پیشنهادی، دنباله ایی بودن آن در تخمین شار حرارتی است. مدل مورد مطالعه یک صفحه تخت با یک سطح عایق و سطح فعالی که بر آن شار حرارتی متغییر با زمان اعمال می شود، می باشد. تغییرات شار حرارتی می تواند با زمان به صورت ثابت، پله ایی و مثلثی در نظر گرفته شود. دماهای اندازه گیری شده در سطح فعال و غیرفعال با شبیه سازی عددی به دست آورده شده است. اثر نویز موجود در دماهای اندازه گیری بر دقت روش پیشنهادی بررسی شده است. نتایج حاصله از تخمین ها و آنالیز خطا نشانگر آن است که این الگوریتم در برآورد شکل های مختلف شار حرارتی با مقادیر مختلف نویز موجود دردماهای اندازه گیری شده و موقعیت های مختلف ترموکوپل در دیواره با دقت خیلی خوبی کاملا موفق بوده است.
پژوهشگران امیرحسین ربیعی (نفر اول)، سمیه داودآبادی فراهانی (نفر دوم)