مشخصات پژوهش

خانه /بهینه سازی تعادل موتور دیزلی ...
عنوان بهینه سازی تعادل موتور دیزلی تک استوانه به روش نقطه داخلی
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها موتور، تک استوانه، ارتعاشات، میله تعادل، میل لنگ، بهینه سازی، نقطه داخلی
چکیده بسیاری از تولید کنندگان در دنیا به طور مداوم لرزش و صدای موتورهای احتراق داخلی را توسعه و بهبود میدهند. تمامی نیروهای اینرسی نامیزانی که در بدنهی یک موتور تک سیلندر بوجود می آیند، منجر به ایجاد لرزش در موتور و افزایش سرو صدای آن می گردند. پایین بودن سطح صدا و لرزش موتور از جمله پارامترها و شاخصههای مهم کارکردی آن می باشد. موتورهای تک سیلندر دیزلی عموما در تیلرها و مولدهای برق مورد استفاده قرار میگیرند و به دلیل کار مداوم و مجاورت اپراتور با این تجهیزات، کمی لرزش و صدا از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. هدف اصلی این مقاله ارائه مدلی ریاضی برای بهینه سازی تعادل اجزای محرک و متحرک موتورهای تک سیلندر با هدف کاهش نیروهای نامیزانی می باشد. الگوریتم بهینه سازی در این تحقیق روش نقطهی داخلی ) Interior Point Method ( می باشد. نتایج بهینه سازی نشان از کاهش قابل ملاحظه نیروهای نامیزانی ناشی از قطعات اصلی متحرک نسبت به طراحی اولیه داشته که در نهایت به کاهش صدا و لرزش موتور منجر خواهد شد.
پژوهشگران ناصر میقانی (نفر اول)، حمید قاسمی میقانی (نفر دوم)، ابوالفضل محمدابراهیم (نفر سوم)، تهمورث عسگری (نفر چهارم)