مشخصات پژوهش

خانه /همکاری علمی و تحقیقاتی مشاوره ...
عنوان همکاری علمی و تحقیقاتی مشاوره ای پیرامون تکنولوژی ماشین کاری قطعات پیچیده صنعتی فریز درایر صنعتی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها فریز درایر، قطعات پیچیده، ماشین کاری
چکیده در این قرارداد همکاری علمی و تحقیقاتی مشاوره ای پیرامون تکنولوژی ماشین کاری قطعات پیچیده صنعتی فریز درایر صنعتی انجام شده است.
پژوهشگران مهدی صفری (نفر اول)، وحید طهماسبی (نفر دوم)