مشخصات پژوهش

خانه /بررسی توان بالقوه قابل حصول ...
عنوان بررسی توان بالقوه قابل حصول از گازهای خروجی موتور با استفاده از پودمان ترموالکتریک
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها بازیابی حرارت اتلافی، پودمان ترموالکتریک، گازهای خروجی موتور
چکیده حدود نیمی از انرژی حاصل از احتراق سوخت، از طریق گازهای خروجی موتور به صورت تلفات حرارتی جذب محیط می شود. این گازهای خروجی دمایی به مراتب بالاتر از محیط اطراف دارند و از انرژی موجود در آنها می توان برای تولید توان استفاده نمود. یکی از روشهای استحصال از این انرژی اتلافی، استفاده از فناوری ترموالکتریک میباشد. پودمان های ترموالکتریک با قرار گرفتن در معرض اختلاف دمای موجود بین مسیر خروجی و هوای محیط، توان الکتریکی تولید خواهند کرد. عمر زیاد، عدم وجود قطعات متحرک و بی صدا بودن پودمان ترموالکتریک، آنها را گزینه ای بسیار جذاب جهت استفاده در این زمینه می نماید. هدف از این تحقیق بررسی و امکان سنجی استفاده از پودمان های ترموالکتریک برای تولید توان از حرارت گازهای خروجی می باشد. نتایج شبیه سازی نشان داد که توان حاصل در اختلاف دمای حدود 400درجه کلوین حدود 105 Wو با بازدهی در حدود % 20برای 10پودمان ترمو الکتریک می باشد که با تغییر شرایطی اعم از تغییر جهت جریان ها و نرخ جرمی جریان های سرد و گرم تغییر می کند
پژوهشگران ابوالفضل محمدابراهیم (نفر اول)، محمد برزآبادی فراهانی (نفر دوم)