مشخصات پژوهش

خانه /بررسی اثر انواع روش های ...
عنوان بررسی اثر انواع روش های غیرفعال سازی سیلندرها بر پارامترهای عملکردی موتور در یک نمونه عملی
نوع پژوهش پایان‌نامه
کلیدواژه‌ها موتور سیلندر غیرفعال سازی، GT-POWER، انژکتور دمای گازهای خروجی مصرف سوخت ویژه
چکیده تکنولوژی های مختلفی برای دست یابی به مصرف سوخت بهینه و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سراسر دنیا مورداستفاده قرارگرفته اند. یکی از فناوری های مطرح، غیرفعال کردن سیلندر با استفاده از روش های مختلفی ازجمله، حذف انژکتور، بستن سوپاپ های دود و هوا و قطع جرقه می باشد. در این تحقیق غیرفعال کردن سیلندر از طریق حذف انژکتور بر روی موتور EF7 تنفس طبیعی انجام شده است. در ابتدا موتور در نرم افزار GT-Suite شبیه سازی، سپس مدل با استفاده از نتایج تجربی، ارزیابی می شود و نهایتاً پس از اطمینان از عملکرد مناسب مدل، شبیه سازی فرآیند غیرفعال کردن سیلندر، انجام می شود. در ادامه نیز پارامترهای عملکردی موتور شامل گشتاور، توان، مصرف سوخت ویژه و دمای گازهای خروجی ، در دو حالت عادی و غیرفعال سازی سیلندرها، مورد مقایسه قرارگرفته اند. غیرفعال کردن سیلندر در دو فشارموثر متوسط ترمزی انجام شده است تا موتور به گشتاور و توان خروجی یکسان برسد. نتایج نشان داد که دمای گازهای خروجی افزایش و مصرف سوخت ویژه کاهش می یابد. مقایسه ها در دورهای 1500 تا 5500 دور بر دقیقه انجام شده است.
پژوهشگران احمد مومن نیا (دانشجو)، ابوالفضل محمدابراهیم (استاد راهنما)