مشخصات پژوهش

خانه /بررسی تجربی، مدل سازی ریاضی و ...
عنوان بررسی تجربی، مدل سازی ریاضی و بهینه سازی پارامترهای موثر ماشینکاری بر روی زبری سطح در فرایند تراشکاری آلیاژ مس
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها مس - تراشکاری خشک – زبری سطح - بهینه سازی - سطح پاسخ
چکیده ماشینکاری آلیاژهای مس به دلیل استفاده در صنایعی همچون صنایع الکترونیک، اتومبیل سازی، کشتی سازی، نظامی و ... دارای اهمیت بالای اقتصادی است. به منظور دستیابی به محصولی با کیفیت سطح مطلوب می توان از تحلیل های پیشرفته استفاده کرد و با مطالعه دقیق نتایج آن ، به میزان اثرگذاری فاکتورهای ورودی بر روی فاکتورهای خروجی پی برد. این مقاله به مطالعه دقیق رفتار پارامترهای مهم فرآیند تراشکاری خشک بر روی رفتار کیفیت سطح ماشینکاری آلیاژ مس پرداخته است. در این پژوهش با استفاده از روش سطح پاسخ میزان تاثیر مهمترین پارامترهای ماشینکاری نظیر عمق برش، سرعت دورانی و نرخ پیشروی توسط یک معادلۀ رگرسیون خطی مرتبه دوم مدلسازی شده و به کمک آن به بررسی اثر هر یک از پارامترهای ورودی پرداخته شده است. همچنین جهت بهینه سازی فاکتورهای ورودی جهت دستیابی به کمترین مقدار زبری سطح، از الگوریتم درینگر استفاده شده است که با مطالعه نتایج بدست آمده، بهترین مقادیر ورودی عمق برش 25/0 میلیمتر، سرعت دورانی 1700 دور بر دقیقه و نرخ پیشروی 93/0 میلیمتر بر دور می باشد.
پژوهشگران وحید طهماسبی (نفر اول)، علی زین العابدین بیگی (نفر دوم)، حسن مسلمی نائینی (نفر سوم)