مشخصات پژوهش

خانه /سیستم های برداشت انرژی
عنوان سیستم های برداشت انرژی
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها شش
چکیده برداشت انرژی یک ایده جدید نمی باشد. برداشت انرژی برای اولین بار در سال 1770 توسط آبراهام لوئیس، مخترع فرانسوی ساعت خودکاری که با حرکات بازو کار می کرد، ارائه شد. به هر حال در یک بازه زمانی طولانی، توسعه روش های برداشت انرژی کند شد. ولی به تازگی این موضوع به منظور یافتن منبع انرژی برای حسگرهای بی سیم و یا ابزارهای الکترونیکی قابل حمل، مجدداً مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت سیستم های برداشت انرژی جنبشی بخصوص سیستم های خوداتکا (خود توان)، و همچنین عدم وجود کتابی به زبان فارسی در این زمینه، تصمیم به برگردان کتابی ارزشمند در زمینه سیستم های برداشت انرژی گرفته شده است. کتاب حاضر مدخلی به حوزه فناوری های مورد نیاز به منظور برداشت انرژی جنبشی می باشد. شاید با کمی مسامحه این کتاب را تأمین کننده نیازهای اولیه برای علاقه مندان حوزه برداشت انرژی دانست، زیرا به دانشجویان و مهندسین مکانیک و برق تصویری بسیار عملی از ابزارها و روش های مختلف برداشت انرژی جنبشی ارائه می-دهد.
پژوهشگران امیرحسین ربیعی (نفر اول)