مشخصات پژوهش

خانه /همکاری علمی و تحقیقاتی مشاوره ...
عنوان همکاری علمی و تحقیقاتی مشاوره ای پیرامون تکنولوژی ماشین کاری قطعات پیچیده صنعتی فریز درایر صنعتی-واریز مرحله دوم
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها فریز درایر، قطعات پیچیده، ماشین کاری
چکیده واریز مرحله دوم قرارداد با عنوان "همکاری علمی و تحقیقاتی مشاوره ای پیرامون تکنولوژی ماشین کاری قطعات پیچیده صنعتی فریز درایر صنعتی"
پژوهشگران مهدی صفری (نفر اول)، وحید طهماسبی (نفر دوم)