مشخصات پژوهش

خانه /همکاری علمی، پژوهشی، تحقیقاتی ...
عنوان همکاری علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و مشاوره ای پیرامون تکنولوژی ماشین کاری قطعات پیچیده صنعتی فریز درایر و مشاوره در ماشینکاری خلاء و طراحی و مدلسازی و شبیه سازی مسایل حوزه ماشینکاری کلیه دستگاههای فریز درایر صنعتی - واریز مرحله اول
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها فریز درایر، قطعات پیچیده، ماشین کاری
چکیده واریز مرحله اول قرارداد "همکاری علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و مشاوره ای پیرامون تکنولوژی ماشین کاری قطعات پیچیده صنعتی فریز درایر و مشاوره در ماشینکاری خلاء و طراحی و مدلسازی و شبیه سازی مسایل حوزه ماشینکاری کلیه دستگاههای فریز درایر صنعتی"
پژوهشگران مهدی صفری (نفر اول)، وحید طهماسبی (نفر دوم)