مشخصات پژوهش

خانه /مدل سازی و بهینه سازی ...
عنوان مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای موثر در ماشینکاری کوارتز با بهره گیری از نوسانات فراصوت
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها ماشین فرا صوت دورانی , روش سطح پاسخ , میکروسکوپ اسکن الکترونی , زبری سطح , نرخ بار برداری, شیشه کوارتز
چکیده در پژوهش حاضر ، ماشینکاری فرا صوت دورانی (RUM) برای سوراخکاری قطعه کاری از جنس کوارتز مورد استفاده قرار گرفت. اثر پارامترهای مختلف RUM از جمله نرخ پیشروی ابزار Feed Rate(FR) ،تعداد دوران ابزارTool Rotational Speed(TRS) و توان فرا صوت Ultrasonic Power(UP) بر روی نرخ بار برداری Material Removal Rate(MRR) و زبری سطح Surface Roughness(SR) به صورت آزمایشی بررسی شده است. برای طراحی آزمایشات از روش سطح پاسخ (RSM) با طرح مرکب مرکزی CCD استفاده شده است. با توجه به انجام آزمایش ها ، تنظیمات بهینه برای پارامترهای ماشینکاری فرا صوت دورانی به صورت زیر می باشد: تعداد دوران ابزار 5002 دور بر دقیقه ، نرخ پیشروی ابزار 0.55 میلی متر بر دقیقه و قدرت فرا صوت 80٪ برای دستیابی به حداکثر نرخ بار برداری MRR=0.22541mm3/s مشخص شد. و حداقل زبری سطح SR=0.40507 میکرو متر است. به منظور بررسی مکانیسم های بار برداری تحت تنظیمات مختلف پارامترهای ماشینکاری , تجزیه و تحلیل ریز ساختار سطح ماشینکاری شده با استفاده از میکروسکوپ اسکن الکترونی انجام شد. مشاهده شد که در نرخ پیشروی بسیار کم ابزار در حدود (0.08 میلی متر بر دقیقه) و دوران بالای ابزار در حدود (5681 دور بر دقیقه) , براده ها عمدتا توسط تغییر شکل پلاستیک جدا می شوند در حالیکه در نرخ پیشروی ابزار (0.92 میلی متر بر دقیقه) و دوران کم ابزار در حدود (2318 دور بر دقیقه) براده ها به صورت شکسته جدا می شوند.
پژوهشگران دانش دانش پور (نفر اول)، وحید طهماسبی (نفر دوم)، مهدی صفری (نفر سوم)