مشخصات پژوهش

خانه /مطالعه تحلیلی و تجربی نیروی ...
عنوان مطالعه تحلیلی و تجربی نیروی شکل دهی در فرآیند شکل دهی افزایشی ورق
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها شکل دهی ورق های فلزی، فرآیند شکل دهی افزایشی، مدل تحلیلی، نیروی شکل دهی، مطالعه تجربی.
چکیده فرآیند شکل دهی افزایشی یکی از روش های نوین شکل دهی ورق های فلزی است که به دلیل عدم نیاز به ابزار و قالب خاص و گران قیمت برای تولیدات با تعداد کم و تنوع زیاد بسیار مناسب است و از همین رو در سال های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. در این مقاله مدلی تحلیلی جهت پیش بینی نیروی عمودی وارد بر ابزار در فرآیند شکل دهی افزایشی ورق فلزی با در نظر گرفتن اثرات کشش و خمش ارائه شده است. با انجام فرآیند شکل دهی افزایشی به صورت تجربی، نتایج به دست آمده از روابط تحلیلی با نتایج تجربی مقایسه شده است که دقت مناسب روابط تحلیلی را نشان می دهد. همچنین با استفاده از طراحی آزمایش بر اساس روش سطح پاسخ اثر پارامترهای فرآینز قبیل قطر ابزار، اندازه گام و زاویه کشش بر نیروی شکل دهی بررسی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده با افزایش قطر ابزار، اندازه گام و زاویه کشش نیروی شکل دهی افزایش می یابد.
پژوهشگران مهدی محمودی (نفر اول)، حامد دیلمی عضدی (نفر دوم)، عباس پاک (نفر سوم)