باقر رضوی

خانه /باقر رضوی
نام و نام خانوادگی باقر رضوی
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
IET Circuits Devices & Systems 14 (2020) 425-431