ساویز ابراهیمی

خانه /ساویز ابراهیمی
نام و نام خانوادگی ساویز ابراهیمی
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
majlesi journal of electrical engineering 14 (2020) 25-34
2
JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING 35(02) (2019) 275-290