الهاندرو وایت

خانه /الهاندرو وایت
نام و نام خانوادگی الهاندرو وایت
شغل پژوهشگر در خارج از ایران / کارولینا
تحصیلات دکترای تخصصی / برق
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica 7 (2020) 1279-1288