محمد کریم الدینی

خانه /محمد کریم الدینی
نام و نام خانوادگی محمد کریم الدینی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک / دانشکده مهندسی برق / گروه کنترل و ابزار دقیق
تحصیلات برق-کنترل
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
سی و دومین کنفرانس بین المللی برق - ایران، تهران - 01 تا 03 آبان 1396