وحید طهماسبی

خانه /وحید طهماسبی
نام و نام خانوادگی وحید طهماسبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک / دانشکده مهندسی مکانیک / گروه ساخت و تولید
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک