وحید طهماسبی

خانه /وحید طهماسبی
نام و نام خانوادگی وحید طهماسبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک / دانشکده مهندسی مکانیک / گروه ساخت و تولید
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 هفدهمین همایش ملی و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید ایران - ایران، تهران - 12 تا 14 اسفند 1399
2 هفدهمین همایش ملی و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید ایران - ایران، تهران - 12 تا 14 اسفند 1399
3 شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید - ایران، تهران - 04 و 05 دی 1398