ثاراله عباسی

خانه /ثاراله عباسی
ثاراله عباسي
نام و نام خانوادگی ثاراله عباسی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک / دانشکده مهندسی مکانیک / گروه حرارت و سیالات
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 43 (2021) 58
2
مهندسی مکانیک شریف 0 (1399) 0-0
3
Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering 10 (2020) 271-279
4
International Journal of Applied Mechanics 12 (2020) 2050036-...
5 مهندسی مکانیک شریف 35 (2) (1398) 87-79
6 دانش و فناوری هوافضا دوره 8 شماره 2 (1398) 209-221
7
Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering volume 9 issue 2 (2020) 287-296
8
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART A-JOURNAL OF POWER AND ENERGY 234 (2019) 582-593
9 مکانیک سازه ها و شاره ها دوره 9 شماره 2 (1398) 1-13
10 مکانیک سازه ها و شاره ها دوره 9 شماره 1 (1398) 251-264