علی خاکی صدیق

خانه /علی خاکی صدیق
نام و نام خانوادگی علی خاکی صدیق
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
تحصیلات دکترای تخصصی / برق کنترل
وبسایت
پست الکترونیک