مهدی صفری

خانه /مهدی صفری
مهدي صفري
نام و نام خانوادگی مهدی صفری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک / دانشکده مهندسی مکانیک / گروه ساخت و تولید
تحصیلات دکترای تخصصی / مکانیک- ساخت و تولید
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مکانیک سازه ها و شاره ها 10 (1399) 225-240
2 مهندسی ساخت و تولید ایران 7 (1399) 52-65
3
International Journal of Engineering 34 (2021) 528-535
4 علوم و فناوری جوشکاری ایران 6 (1399) 53-63
5 مکانیک سازه ها و شاره ها 10 (1399) 147-158
6
Iranian Journal of Materials Forming 7 (2020) 8-15
7
Metals 10 (2020) 1-19
8
Metals 10 (2020) 1-13
9
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART L-JOURNAL OF MATERIALS-DESIGN AND APPLICATIONS 32 (2020) 146442072094353-...
10 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز 50 (1399) 173-180
11
SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES 45 (2020) 1-12
12
METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL 1 (2020) 619-627
13
Journal of Stress Analysis 4 (2020) 69-80
14
TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS 73 (2020) 619-627
15 مهندسی مکانیک امیرکبیر 1 (1398) 1-23
16 Modares Mechanical Engineering 20 (2020) 87-95
17
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE 234 (2020) 28-38
18
Journal of Marine Engineering and Technology 19 (2020) 176-185
19
Iranian Journal of Materials Forming 7 (2019) 46-53
20
MACHINING SCIENCE AND TECHNOLOGY 24 (2019) 425-445
21
Iranian Journal of Materials Forming 2 (2019) 10-19
22
International Journal of Engineering 11 (2019) 1681-1688
23
TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS 73 (2019) 831-841
24
METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL 25 (2019) 1593-1602
25
international journal of advanced design and manufacturing technology 12 (2019) 83-89
26
International Journal of Iron & Steel Society of Iran 16 (2019) 51-57
27
TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS 72 (2019) 2649-2661