18 آذر 1400

ابوالفضل حاجی زاده اقدم

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: 33400615
دانشکده: دانشکده مهندسی مکانیک

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Abolfazl Hajizadeh Aghdam, Mohammad Borzabadi, amir davoodabadi farahani (2020) Thermoeconomic Analysis of an Ammonia-water mixture CCHP Cycle with Solar Collectors Journal of Solar Energy Research: 5; 548-559
3
ابوالفضل حاجی زاده اقدم (1399) تحلیل تجربی رفتار یک حباب نوسانی در مجاورت سطوح صلب و الاستیک مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز: 1; 1
4
زینب آقازیارتی، ابوالفضل حاجی زاده اقدم (1399) امکان سنجی و تحلیل اگزرژی اقتصادی استفاده از سیستم تولید همزمان برای یک بیمارستان بر پایه سیکل رانکین آلی خورشیدی در ایران نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران: 21-4; 197-219
5
ابوالفضل حاجی زاده اقدم، کورش دقیقی (1399) مطالعه عددی رفتار جریان و انتقال حرارت ناشی از تغییر زاویه مشعل در یک بویلر نوع پی مدلسازی در مهندسی: 61; 1-13
6
milad shadi, somayeh Davoodabadi Farahani, Abolfazl Hajizadeh Aghdam (2020) Energy, Exergy and Economic Analysis of Solar Air Heaters with Different Roughness Geometries Journal of Solar Energy Research: 5; 9
7
ابوالفضل حاجی زاده اقدم، نفیسه آقابابایی، محمد علیایی (1399) بررسی چالش های نظام مدیریت امور آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری رویکردهای نوین در آزمایشگاههای علمی ایران: 1; 27-32
8
Arman Taghavi, Abolfazl Hajizadeh Aghdam (2020) Numerical study on the Performance enhancement of curved solar air heaters Journal of Solar Energy Research: 5; 351-361
9
Abolfazl Hajizadeh Aghdam, Hosein Dolatabadi (2019) Heat and fluid flow enhancement of the structure of a solar air heater with optimized distance between rib and groove Journal of Solar Energy Research: 4; 221-227
مقاله ارائه‌شده
1
موسی درویشی، ثاراله عباسی، ابوالفضل حاجی زاده اقدم، فریدون قدیمی، عبدالمطلب حاجتی (1398) تاثیر لاملا بر راندمان تهنشینی جامدات معلق در پایلوت تصفیه پساب کارخانه کاغذپارس چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، ایران¡ تبریز
2
ابوالفضل حاجی زاده اقدم، آرمان تقوی (1398) طراحی و شبیه سازی کلکتور گرمکن های هوای خورشیدی همایش سالانه بین-المللی مهندسی مکانیک ایران، ایران¡ تهران
3
ابوالفضل حاجی زاده اقدم، سعید اسماعیل بیگی، مژده رحمان پور، مریم سوری (1398) شبیه سازی جریان و انتقال حرارت اختلاط دو سیال در یک اتصال T شکل همایش سالانه بین-المللی مهندسی مکانیک ایران، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
متین رحمانی، ابوالفضل حاجی زاده اقدم، ابوالفضل محمدابراهیم (1399) بررسی، مقایسه و مدلسازی ترمودینامیکی عملکرد انواع مزارع خورشیدی زیرو انرژی سودده
2
مختار اسکندری، ابوالفضل محمدابراهیم، نیما همتا، ابوالفضل حاجی زاده اقدم (1399) بررسی تأثیر متغیرهای طراحی یک ژنراتور ترموالکتریک بر مصرف سوخت و توان خروجی یک خودرو نمونه
3
سمیرا پرنیان خوئی، ابوالفضل حاجی زاده اقدم (1399) تحلیل تجربی و عددی سیستم های تولید همزمان برق و حرارت خورشیدی PVT)
4
موسی درویشی، ابوالفضل حاجی زاده اقدم، ثاراله عباسی (1399) بررسی جریان پارامترهای جریان سیال جهت کنترل آلودگی پسآب شرکت کاغذسازی پارس
5
میلاد شادی، ابوالفضل حاجی زاده اقدم، سمیه داودآبادی فراهانی (1398) طراحی معکوس به منظور دست یابی به راندمان حرارتی ثابت در گرمکن هوای خورشیدی
کتاب
1
ابوالفضل حاجی زاده اقدم، حسین دولت آبادی (1399) بهینه سازی مبادله کن های گرمایی شابک:978-622-964982-4
2
ابوالفضل حاجی زاده اقدم، مهدی محمدقاسمی، فربد ستوده (1399) فناوری های انرژی خورشیدی اصول و کاربردها شابک:1-0-1-96879-622-978
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!