04 بهمن 1400

ابوالفضل حاجی زاده اقدم

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: 33400615
دانشکده: دانشکده مهندسی مکانیک

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی معکوس به منظور دست یابی به راندمان حرارتی ثابت در گرمکن هوای خورشیدی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کلکتور خورشیدی، تحلیل ترمودینامیکی، بازده انرژی، الگوریتم NSGA II، زبری
پژوهشگران میلاد شادی (دانشجو) ، سمیه داودآبادی فراهانی (استاد راهنما) ، ابوالفضل حاجی زاده اقدم (استاد راهنما)

چکیده

در این مطالعه، سیستم کلکتور خورشیدی هوایی با دو پوشش شیشه ای مدل سازی شده است که از نظر ترمودینامیکی، اقتصادی و زیست محیطی بررسی شده است. این مدل سازی بر اساس حل تحلیلی معادلات انرژی حاکم بر اجزای مختلف گرمکن با استفاده از نرم افزار متلب بوده است. مقایسه نتایج بدست آمده در کار حاضر با نتایج تجربی محققین دیگر مطابقت خوبی را نشان می دهد. تاثیر قرار دادن زبری های مختلف در شرایط های عملکردی کلکتور مورد بررسی قرار گرفته است و بهترین زبری برای کلکتور مورد بررسی، به کمک الگوریتم NSGA II به صورت چندهدفه بررسی و به کمک الگوریتم تصمیم گیری تاپسیس انتخاب شده است. همچنین در نهایت طراحی معکوس به منظور رسیدن به بازده ثابت برای این کلکتور صورت پذیرفته است و پارامترهای لازم محاسبه شده اند.