04 بهمن 1400

ابوالفضل حاجی زاده اقدم

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: 33400615
دانشکده: دانشکده مهندسی مکانیک

مشخصات پژوهش

عنوان امكان سنجي و تحليل اگزرژي اقتصادي استفاده از سيستم توليد همزمان براي يك بيمارستان بر پايه سيكل رانكين آلي خورشيدي در ايران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تولید همزمان، اگزرژی اقتصادی، کلکتور خورشیدی، شدت تابش
مجله نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران
شناسه DOI
پژوهشگران زینب آقازیارتی (نفر اول) ، ابوالفضل حاجی زاده اقدم (نفر دوم)

چکیده

در این مقاله یک سیستم تولید همزمان توان، گرمایش و سرمایش جهت تامین نیازهای یک بیمارستان 100 تخت خوابه مورد تحلیل اگزرژی اقتصادی قرار گرفته است. جهت تامین حرارت در بویلر نیروگاه از سه نوع کلکتور حرارتی خورشیدی سهموی خطی (PTC)، خطی فرنل (LFR) و بشقابی(Dish) استفاده شد. عملکرد سیستم در 9 استان مختلف کشور با مقادیر شدت تابش متفاوت بررسی گردید. نتایج نشان داد استان های بوشهر و گلستان به ترتیب بیشترین و کمترین پتانسیل را برای احداث سیستم دارند. همچنین تاثیر شدت تابش و سیال عامل بر سیستم بررسی گردید.