04 بهمن 1400

ابوالفضل حاجی زاده اقدم

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: 33400615
دانشکده: دانشکده مهندسی مکانیک

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و شبیه سازی کلکتور گرمکن های هوای خورشیدی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کلکتور، گرمکن هوا، خورشیدی، شبیه سازی، راندمان
پژوهشگران ابوالفضل حاجی زاده اقدم (نفر اول) ، آرمان تقوی (نفر دوم)

چکیده

طراحی پیکره ای مناسب برای کلکتور ها به طوری که اشغال فضا کاهش یافته و از عملکرد مفید کلکتور کاسته نشود باعث افزایش راندمان معادل می گردد. این کار با دادن انحنا به کلکتور انجام می شود. در این مقاله مدلی که قبلا به صورت تجربی آزمایش شده و دادههای آن استخراج شده اند با استفاده از نرم افزار شبیه سازی شده و بر اساس آن ها روشی برای تخمین راندمان کلکتورهایی با انحنا های مختلف و همچنین محدودیت های مربوطه ارائه می گردد. هر چه انحنای کلکتور کمتر باشد نتایج شبیه سازی با اعمال شار تابشی ثابت دقیق تر است. افزایش انحنای کلکتور باعث افزایش راندمان حرارتی میگردد اما این موضوع در کنار افزایش هزینه ساخت دستگاه قرار می گیرد.