04 بهمن 1400

ابوالفضل حاجی زاده اقدم

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: 33400615
دانشکده: دانشکده مهندسی مکانیک

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی جریان و انتقال حرارت اختلاط دو سیال در یک اتصال T شکل
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اختلاط ، فشار وارده بر دیواره
پژوهشگران ابوالفضل حاجی زاده اقدم (نفر اول) ، سعید اسماعیل بیگی (نفر دوم) ، مژده رحمان پور (نفر سوم) ، مریم سوری (نفر چهارم)

چکیده

شکل در صنعت کاربردهای وسیعی دارند ازجمله زمانی T اتصالات که میخواهیم از یک ورودی اصلی دو خروجی بگیریم و یا دو مسیر مختلف به یک مسیر اصلی همگرا شوند یا مخلوط کردن دو سیال که با توجه به جهت جریان های سیالات نقش آن مشخص میشود. در این مقاله شبیه سازی جریان و انتقال حرارت در یک اتصال به شکل برای دو سیال گرم و بررسی شده است. تغییرات سرعت، فشار و T دما در مقطع های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و اثر هر یک بر کانتورهای مربوطه بیان گردیده است. نتایج حاکی از این است که جریان با سرعت بالا در سیال عمود بر تقاطع می تواند منجر به اعمال فشار بالا و تخریب آن گردد.آب ورودی گرم (شاخه عمودی) نسبت به سرعت آب ورودی سرد بیشتر باشد فشار وارده به دیواره در محل اتصال لوله ها بیشتر میشود بنابراین ممکن است عامل ایجاد ترک شود.