04 بهمن 1400

ابوالفضل حاجی زاده اقدم

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: 33400615
دانشکده: دانشکده مهندسی مکانیک

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل تجربی و عددی سیستم های تولید همزمان برق و حرارت خورشیدی PVT)
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تولید همزمان برق و حرارت خورشیدی PVT)
پژوهشگران سمیرا پرنیان خوئی (دانشجو) ، ابوالفضل حاجی زاده اقدم (استاد راهنما)

چکیده

امروزه سیستم های تولید همزمان برق و حرارت خورشیدی (PVT) علاوه بر افزایش تولید برق در تولید حرارت نیز مورد استفاده قرار می گیرد.در پژوهش حاضر،به بررسی عددی و تجربی عملکرد سیستم تولید همزمان برق و حرارت خورشیدی) PVT ) مجهز به یک مبدل حرارتی پره دار پرداخته شده است . معادلات حاکم شامل معادلات انرژی برای اجزای مختلف مدول فتوولتاییک ومبدل حرارتی می باشد. پارامترهای حرارتی والکتریکی همچون دمای ورودی سیال ،شدت تابش ،عدد رینولدز ،طول پره های مبدل حرارتی ،ارتفاع مبدل درسیستم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. و روش هایی برای افزایش دمای خروجی سیستم و افزایش بازده کلی انرژی سیستم معرفی شده است .نتایج مدل سازی تحقیق حاضر در توافق خوبی با تحقیقات پیشین می باشد .نتایج به دست آمده نشان داد که استفاده ازپره،افزایش شدت تابش ،کاهش عدد رینولدزو کاهش ارتفاع کانال هوا سبب افزایش دمای خروجی سیستم مورد استفاده می باشد.حداکثرراندمان الکتریکی وحرارتی تئوری و تجربی به ترتیب % 17 % ، 81 و% 3 / 14 %، 74 می باشد.