04 بهمن 1400

ابوالفضل حاجی زاده اقدم

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: 33400615
دانشکده: دانشکده مهندسی مکانیک

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي چالش هاي نظام مديريت امور آزمايشگاه ها و كارگاه هاي دانشگاه ها و مراكز پژوهش و فناوري وزارت علوم تحقيقات و فناوري
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شاعا
مجله رویکردهای نوین در آزمایشگاههای علمی ایران
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالفضل حاجی زاده اقدم (نفر اول) ، نفیسه آقابابایی (نفر دوم) ، محمد علیایی (نفر سوم)

چکیده

مدیریت شاعا