25 مهر 1400

محمد محمدیان

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / برق-کنترل
تلفن: 08633400
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mohammad Mohammadian (2020) Decentralized Controller Design for Stochastic Gene Regulatory Networks journal of electrical and computer engineering innovations: 7; unknown
مقاله ارائه‌شده
1
Mohammad Mohammadian, Hamid Reza Momeni, Javad Zahiri, Hazhar Sufi Karimi (2020) Switched Adaptive Observer for Structure Identification in Gene Regulatory Networks 28th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) (2020 28th), Iran, Tehran
2
محمد محمدیان، علی صفری، امیرحسین ربیعی، علی علینقی بیگی (1398) طراحی گیمبال سه درجه آزادی و پایدارسازی آن در بستر شبیهسازی مشترک پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!