25 مهر 1400

محمد پیچان

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / برق-قدرت
تلفن: 08633400222
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
mohammad pichan, Gholamreza Arab Markadeh, Frede Blaabjerg (2020) Continuous finite‐time control of four‐leg inverter through fast terminal sliding mode control International Transactions on Electrical Energy Systems: 6; e12355
3
Mohsen Karimi, mohammad pichan, Mahdi Sadri, Morteza Seyyedjafari (2019) Performance improvement of resonant multi-loop controller with odd harmonic injection for standalone three-phase inverter World Journal of Engineering: 16; 782-790
4
Farid Mohammadi, Mohammad Farhadi Kangarlu, Hasan Rastegar, Amir Khorsandi, mohammad pichan (2019) P‐type non‐isolated boost DC‐DC converter with high voltage gain and extensibility for DC microgrid applications INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS: 47; 1812-1836
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!